ANH NGỮ DÀNH CHO TRẺ EM- LỘ TRÌNH HỌC TẬP TẠI ANH NGỮ QUỐC TẾ OLYMPIA 

Lộ trình đào tạo theo mô hình cấp bậc tại Anh ngữ Olympia

QUY TRÌNH HỌC TẬP

  • Placement Test: Trước khi tham gia học tập tại Olympia, học sinh cần phải tham gia KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO cùng Giáo viên nước ngoài để được đánh giá năng lực và xếp lớp phù hợp.
  • Free Demo Class: Các em được tham gia lớp phù hợp “Học thử Miễn Phí”. Phụ huynh có thể tham gia buổi học thử cùng con mình để cùng trải nghiệm và cảm nhận phương pháp học tập Tiếng Anh.
  • Evaluation Test: Mỗi kỳ học (03 tháng), học sinh sẽ phải tham gia các đợt THI SÁT HẠCH và KỲ THI CUỐI KỲ để làm căn cứ đánh giá năng lực và chuyển tiếp các lớp với cấp độ cao hơn. Học sinh sẽ được cấp chứng nhận theo kỳ thi 6 tháng hoặc 1 năm.
  • Contact book: Học sinh được theo dõi đánh giá tình hình học tập thường xuyên qua Sổ Báo Bài. Phụ huynh có thể trực tiếp phản hồi những yêu cầu của mình tới Olympia dựa trên sổ.